Algemene voorwaarden :

De tickets worden niet teruggenomen, geruild of terugbetaald, zelfs niet in geval van verlies of diefstal, ze zijn enkel geldig voor de dag vermeld op het ticket. Door de ontvangst van het ticket ziet de houder af van elke aanspraak op schadevergoeding, om welke reden dan ook, tegen de directie van de zaal, de organisatoren en elke derde die betrokken is bij de inrichting of de organisatie. Hun wederverkoop tegen een hogere prijs dan de aangegeven nominale waarde is verboden. Dit ticket moet door het publiek worden bewaard gedurende het hele verblijf op de plaats van het evenement. Dit ticket moet worden voorgelegd aan de controleurs en aan elk officieel lid van de instelling dat daarom vraagt. In het geval van een geautomatiseerde controle bij de ingang van het evenement wordt het eerst gescande ticket beschouwd als het echte ticket. Een zoekopdracht kan worden uitgevoerd bij het controlepunt, wees zo vriendelijk om dit toe te staan. Elk voorwerp dat een gevaar kan vormen voor het publiek kan niet worden aanvaard in de zalen. Neem op advies van de politie geen lijvige tassen of rugzakken mee. De houder van dit ticket neemt alle verantwoordelijkheid op zich voor de risico’s, gevaren en de aard en inhoud van het evenement waartoe dit ticket toegang geeft. Wijzigingen in het programma of de verdeling van het evenement, zoals de onderbreking van het evenement na de pauze of de helft van de duur ervan, kunnen geen aanleiding geven tot een terugbetaling. In geval van slecht weer behoudt de organisator zich het recht voor om het tijdstip van de voorstelling uit te stellen via een Facebook-advertentie of via de website. De toeschouwers worden waarschijnlijk ’s avonds gefotografeerd en gefilmd. Zij geven hun toevlucht in geval van gebruik van hun beeld ter illustratie en promotie van het evenement. Alle kosten zijn inbegrepen.