ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE SITE EN ‘GENERAL DATA PROTECTION REGULATION’

1. JURIDISCHE KENNISGEVING

1.1 Site manager:
Naam van de onderneming: Les Nocturnales ASBL
Verantwoordelijke: Anne Roelandt
Hoofdkantooradres: Rue sur Meuse 2, 4500
Telefoon: +32470924924229
Mail: info@nocturnales.be
Ondernemingsnummer: BE0822.282.282.757

1.2 Site editor:
Naam van de onderneming: Jool Design – Activité 10216 ( SMART)
Verantwoordelijke: Julie Leunen
Hoofdkantooradres: Avenue Coenraets 72, 1060 Bruxelles
Telefoon: 0479 41 43 47
Mail: julieleunen@gmail.com

1.3 Site hosting:
Gastheer van de site OVH
Hoofdkantooradres: 2 rue Kellermann –F-59100 Roubaix

2. PERSOONLIJKE GEGEVENS (FORM): 

Les Nocturnales ASBL is bezorgd over de privacy, in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening (DDR) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, is de verzamelde informatie bedoeld om te beantwoorden aan uw verzoeken en/of om uw e-mailadres op te slaan voor toekomstige communicatie. 

U heeft het recht op toegang, rectificatie, overdraagbaarheid (elektronische kopie), verwijdering of beperking van de verwerking. 

U kunt deze rechten te allen tijde uitoefenen door contact met ons op te nemen via het adresinfo@nocturnales.be

De gegevens worden uitsluitend verzameld voor het doel en het gebruik van Les Nocturnales ASBL en haar moedermaatschappij, de vennootschap Luc Petit CREATION. Deze gegevens worden op geen enkel moment gebruikt voor commerciële doeleinden, noch worden ze doorverkocht, overgedragen of verhuurd aan derden.

Door deze website te bezoeken en te gebruiken, gaat de bezoeker uitdrukkelijk akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden.


3. INTELLECTUELE EIGENDOM

De inhoud van deze site: handelsmerken, logo’s, gegevens, product- of bedrijfsnamen, teksten, afbeeldingen… zijn beschermd door het auteursrecht. Ze zijn eigendom van Les Nocturnales ASBL of, in voorkomend geval, van een derde van wie Les Nocturnales ASBL de nodige toestemming heeft gekregen, en elke commerciële of publicitaire reproductie van deze inhoud, evenals elke vorm van gebruik en reproductie van de andere elementen van de site (zoals grafische lijnen, beelden, geluiden, video’s, publicaties of computertoepassingen) zijn strikt verboden zonder voorafgaande toestemming.

Een dergelijk verzoek moet worden gericht aan Les Nocturnales ASBL per e-mail door ons schriftelijk te contacteren opinfo@nocturnales.be

Vertaald met www.DeepL.com/Translator

4. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

Les Nocturnales ASBL doet al het mogelijke om ervoor te zorgen dat de informatie op deze site correct, volledig en actueel is. Het is echter niet volledig uitgesloten dat er fouten in de verschillende inhoud kunnen voorkomen. Indien nodig zal Les Nocturnales ASBL haar uiterste best doen om deze fouten te corrigeren.Les Nocturnales ASBL kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van het gebruik van de informatie op de site en de inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast, gewijzigd of aangevuld. Les Nocturnales ASBL geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking van de website, tijdelijke onbeschikbaarheid van de website of enige andere vorm van schade die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van de website, die links naar websites of webpagina’s van derden kan bevatten. Les Nocturnales ASBL kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of de kenmerken van deze sites of webpagina’s, noch voor enige schade die het gevolg kan zijn van het gebruik ervan.

5. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Deze site wordt beheerst door het geldende Belgische recht. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.