HET KASTEEL

Het Kasteel van Beloeil staat sinds acht eeuwen in het midden van zijn slotgracht, in Henegouwen.

Dit landgoed is sinds de 14de eeuw de verblijfplaats van de Prinsen de Ligne. Het park beslaat een oppervlakte van 25 hectare en vormt met het kasteel één van de mooiste Belgische erfgoedcomplexen.

HET KASTEEL

Het Kasteel van Beloeil staat sinds acht eeuwen in het midden van zijn slotgracht, in Henegouwen.

Dit landgoed is sinds de 14de eeuw de verblijfplaats van de Prinsen de Ligne. Het park beslaat een oppervlakte van 25 hectare en vormt met het kasteel één van de mooiste Belgische erfgoedcomplexen.

DE TUIN

De Franse tuin, harmonieuze afwisseling van water en groen, schaduw en licht, wordt trouw onderhouden in de zorg het oorspronkelijk ontwerp van 1664 te eerbiedigen.
Het is in dit park dat elk jaar sinds meer dan 20 jaar het grootste publiek evenement van klassieke muziek in België wordt gehouden.

DE WONING

De uitgestrekte herenwoning van de prinsen de Ligne was aanvankelijk een middeleeuws fort dat in de loop van de eeuwen werd omgevormd tot een lustslot.
Beloeil wordt deel van het patrimonium van de Lignes na erfenis van de Condés. Op 6 april 1394 bepaalt een akte in de familiearchieven dat Catherine, dame van Condé en Beloeil, mits betaling van een rente , «haar neef Jean, sire van Ligne en Grantbruecq de opvolger verklaart van haar kasteel, stad, gronden, bezittingen en bijgebouwen van Bailleul in Henegouwen ».

Het is dus aan het begin van de 15de eeuw dat de Lignes zich definitief in Beloeil vestigen. Het huidig kasteel wordt voorafgegaan door een hele reeks andere, ruwere en minder comfortabele kastelen. Van kasteeltje over vesting naar lusthuis, de transformatie van de gebouwen heeft de evolutie van de tijd gevolgd.
Zo veranderde ook het karakter van Beloeil : de overgebleven funderingen en torens herinneren aan een verleden van kasteelheren die eeuwenlang strijd geleverd hebben voor ‘s lands vrede en veiligheid. Vandaag is het domein toegankelijk voor bezoekers.
Het kasteel is geen anoniem en statisch museum. De verscheidenheid van de voorwerpen getuigt van de kunstevolutie in het algemeen. De zeer rijke bibliotheek telt 20.000 boeken, van de uitvinding van de boekdrukkunst tot de dag van vandaag. Het meubilair is een staaltje vakwerk van de beste Franse meubelmakers uit de 17de en 18de eeuw.
De schilderijen stellen de meeste familieleden voor die hier hebben gewoond, met de belangrijkste feiten uit hun leven.. De mooiste tuinen naar Frans model werden aangelegd in de 17de eeuw. De tuin van Beloeil werd ontworpen en aangelegd door tien opeenvolgende generaties, tussen 1515 en 1780.